Pregătește-te în Study Hub să ai succes la concursul de admitere în școlile de agenți de poliție

Study Hub îmbină peste 14.000 de teste grilă, noțiunile teoretice din tematica și bibliografia pentru concursul de admitere în școlile de agenți de poliție cu cele mai noi metode de învățat.

Cum utilizez Study Hub

Abonamentul include:
– teoria la română și engleză structurată conform tematicii oficiale de admitere;
– peste 14.000 teste grilă din toată materia de admitere;
– 100 simulări examene;
– examenele de admitere date în perioada 2017 – 2020;

Alege de mai jos abonamentul care crezi că ți se potrivește.

Gratuit
Abonament19RON

Cui se adresează Study Hub

Study Hub se adresează absolvenților de liceu cu diplomă de bacalaureat, care doresc să obțină un punctaj superior la concursul de admitere la școala de agenți de poliție prin adoptarea unei metode de învățat modernă și eficientă.

Cu ce te ajută Study Hub la concursul de admitere în școlile de agenți de poliție?

Îți punem la dispoziție teoria din tematica oficială de examinare la română și engleză pentru a învăța ușor și pentru a o avea la îndemână atunci când ai nevoie.

Dispui de peste 14.000 grile din tematica oficială pentru concursul de admitere în școlile de agenți de poliție pentru a învăța, repeta și pentru a-ți testa cunoștințele. Vrem să ai succes la examen și de aceea am cuprins în teste fiecare noțiune din materia pe care o ai de învățat.

Noțiunile teoretice și grilele sunt realizate de profesori cu o bogată experiență și înalt grad profesional. Întreaga lor experiență și dorința de a te ajuta sunt înglobate în cea mai cuprinzătoare, originală și de calitate culegere de teorie și teste pe care ți-o furnizăm on-line.

Cum înveți cu Study Hub?

Teoria (română și engleză) din tematica oficială pentru concursul de admitere la școlile de agenți de poliție a fost structurată și sintetizată pentru a o reține mai ușor. O poți accesa oricând ai nevoie pentru a învăța sau repeta.

Întreaga materie din tematica de studiat pentru concursul de admitere la școlile de agenți de poliție a fost convertită în întrebări cu răspuns grilă. Intri pe funcția „Parcurge materia” și după ce ai învățat un capitol, răspunzi la întrebările pregătite pentru capitolul respectiv. Studiezi răspunsurile corecte după fiecare întrebare. Vezi unde ai greșit, reții răspunsul corect, revezi noțiunile teoretice.

Este o metodă de învățat dinamică și puternică pentru că te solicită să-ți amintești noțiunile parcurse în manual iar ce nu ai reținut prin repetiție reții prin utilizare.

Cum îți testezi cunoștințele cu Study Hub

Te obișnuiești cu condițiile de examen progresiv, prin realizarea testelor fără limită de timp apoi în durata examenului oficial, consulți răspunsurile corecte după fiecare întrebare sau la sfârșitul testului. Ai trei categorii de teste pe care le poți accesa:

  • Simulări de examen realizate randomizat de program din întrebările fiecărui capitol al tematicii de concurs. Simulările respectă proporția întrebărilor din capitole conform examenelor reale. La sfârșitul testului vezi ce punctaj ai obținut, care sunt capitolele pe care le stăpânești și care sunt capitolele la care ai greșit răspunsurile la întrebări. Deasemeni, ai lista cu toate întrebările și răspunsurile corecte din test.
  • Simulări de examen realizate de școlile de agenți de poliție în anii precedenți.
  • Examenele de admitere la școlile de agenți de poliție date în perioada 2017 – 2020. Te antrenezi cu testele care au fost date de-a lungul anilor la examenele de admitere. Vezi ce punctaj obții și care sunt capitolele la care trebuie să mai înveți și să faci teste.

Întrebări frecvente

• Când se suține examenul la școlile de politie ale MAI?
De obicei examenul se susține în luna Ianuarie a fiecărui an. Datele exacte apar pe secțiunea cariere (https://www.mai.gov.ro/cariera/institutii-de-invatamant-formare-profesionala/) de pe https://www.mai.gov.ro/

• Câte sesiuni de admitere sunt în fiecare an la școlile de subofițeri?
În cei mai mulți ani a fost o singură sesiune de admitere. Doar în anul 2018 au fost două sesiuni de admitere.

• Când se susține examenul la Academia de Politie Al. I. Cuza București?
Examenul la Academie și la restul instituțiilor de învățământ superior ale MAI se susține în sesiunea August-Septembrie. Regulamentul oficial poate fi accesat de aici: https://www.academiadepolitie.ro/root/studii/admitere/2020/HSU118-REGULAMENT-ADMITERE-2020-Actualizat.pdf

• Exista o înălțime minimă pentru a putea fi admis la școlile de poliție sau academia de poliție?
După ultimul regulament, nu este impusă nici o înălțime minimă pentru a intra la academie sau la școlile de subofițeri.

• Când sunt înscrierile pentru școlile de poliție ale MAI?
Pentru examenul din 2020, înscrierile s-au făcut până la 23 noiembrie 2019. În schimb această dată poate diferi de la un inspectorat la altul. Trebuie totuși reținut că începutul lunii Noiembrie este un punct de reper. Mai multe detalii aveți pe: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/227662

• Când se fac înscrierile pentru Academia de Politie?
La sistemul de învățământ superior din cadrul MAI , cererile de înscriere se depun de obicei până pe 25 mai. O excepție a fost anul 2020 când înscrierile au început în luna iulie datorita contextului pandemic.

• Ce se întâmplă dacă am făcut o facultate la buget și vreau să urmez încă una în cadrul MAI?
Este necesar să mergeți la facultatea dvs. precedentă și să achitați contravaloarea perioadei de studiu bugetate astfel încât să figurați cu studii în regim cu plată. După acest demers trebuie să depuneți chitanța la Academie, împreună cu o declarație pe proprie răspundere.

• Pot fi admis dacă am tatuaje?
Conform regulamentelor, candidatul nu trebuie să aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentație în ținuta de vară, cu excepția candidaților la pompieri. Acum situația diferă de la candidat la candidat și decizia finală aparține medicului examinator.

• Ce se întâmplă în cazul unor cicatrici vizibile?
Conform literei m) a regulamentului dacă semnul este vizibil în ținuta de vară nu veți putea fi admis. În schimb decizia este luată strict de medicul examinator.

• Care sunt patologiile medicale care mă pot declara inapt pentru admitere?
Lista completa o puteti accesa aici: http://www.monitoruljuridic.ro/act/anex-din-2-septembrie-2014-anexa-privind-baremul-medical-privind-efectuarea-examenului-medical-pentru-admiterea-n-unit-ile-institu-iile-de-nv-m-nt-militar-de-informa-ii-de-ordine-public-i-de-162253.html

• Dacă prezint lipsuri dentare, pot fi exclus din examen?
Conform regulamentului, trebuie să aveți cel puțin 10 perechi de dinți sănătoși în antagonism.

• Ce se întâmplă dacă părinții mei suferă de boli degenerative sau psihice?
Dacă boala este considerată netransmisibilă genetic veți fi declarat apt.

• Care sunt dioptriile admise pentru a putea candida la examen?
În principiu se acceptă o valoare între +3 și -3. Totuși decizia finală o va lua medicul examinator.

• Ce influență are nota la examenul de bacalaureat?
Aceasta devine relevantă doar în cazul unei egalități de punctaj și se tine cont doar de media de la limba română ca și criteriu de departajare.

• Contează obținerea în prealabil a unei diplome de limbă străină (Cambridge, Delf, Ielts, etc.)?
Aceste tipuri de certificări nu influențează în nici un mod susținerea probei de limbă străină, aceasta trebuind susținută.

• Care este vârsta minimă pentru a putea candida?
Vârsta minimă admisă este de 18 ani.

• Care este nota minimă la purtare pentru a putea candida?
Să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9,00, cu excepția candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

• Dacă am fost exmatriculat dintr-o instituție de învățământ, mai pot participa?
Din păcate NU. Orice candidat care a fost exmatriculat nu mai poate susține examenul.

• Ce conține dosarul de recrutare?
a) cererea de înscriere și CV;
b) copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului;
c) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare și/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă și dacă este cazul, ale livretului militar;
d) copii ale certificatului de naștere al candidatului, soțului/soției și fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum și, după caz, ale hotărârilor judecătorești privind starea civilă; e) autobiografia și tabelul nominal cu rudele candidatului și soțul/soția candidatului;
f) cazierul judiciar;
g) o fotografie color 9×12 cm;
h) fișa medicală-tip de încadrare în MAI;
i) declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare.

• Pot candida la mai multe instituții de învățământ universitar sau postliceal?
Candidații pot opta pentru una sau mai multe instituții de învățământ universitar sau școli postliceale, în măsura în care graficele /calendarele concursurilor de admitere realizate de către instituțiile organizatoare permit participarea la probele de concurs, caz în care se constituie dosare distincte, corespondente numărului de opțiuni. Candidații care au mai multe opțiuni parcurg întreaga procedură stabilită pentru recrutarea și selecția candidaților, respectiv completarea cererilor de înscriere, constituirea dosarului de recrutare, în mod distinct pentru fiecare instituție de învățământ pentru care au optat și participarea la concursul de admitere.

La concursul de admitere pot participa numai candidații care îndeplinesc, în mod cumulativ, condițiile legale și criteriile specifice pentru recrutarea candidaților, stabilite de actele normative în vigoare și ale căror dosare de recrutare au fost completate în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. b) din Anexa nr. 2 la Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., cu modificările și completările ulterioare.

• Care sunt condițiile de înscriere?
a) să se exprime personal, liber, fără echivoc și în deplină cunoaștere a condițiilor generale și a criteriilor specifice pe care trebuie să le îndeplinească în vederea participării la etapele concursului de admitere;
b) să formuleze în scris opțiunea potrivit ofertei educaționale;
c) să se adreseze pentru recrutare potrivit organizării administrativ-teritoriale și specialității / specializării / calificării pentru care optează, în raport de domiciliul / reședința înscris/ă în cartea de identitate;
d) să îndeplinească în mod cumulativ condițiile generale și criteriile specifice pentru recrutare stabilite de actele normative și dispozițiile incidente aflate în vigoare;
e) să se prezinte și să promoveze evaluarea psihologică pentru a fi declarați “Apt psihologic” de către specialiștii Centrului de Psihosociologie din cadrul M.A.I., conform prevederilor legale în vigoare;
f) să constituie fișa medicală completată la toate capitolele de specialitate prevăzute și concluzionată: “Apt pentru instituții de învățământ M.A.I”, conform prevederilor legale în vigoare;
g) să constituie dosarele de recrutare în volum complet și la termenul limită prevăzut pentru transmiterea acestora la instituțiile de învățământ organizatoare/ D.M.R.U din cadrul I.G.P.R.

• Care sunt numărul de locuri de la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza?
vezi aici tabelul cu informațiile complete

• Care sunt elementele traseului sportiv?
Toate informațiile legate de proba sportivă pot fi consulte pe: http://www.scoalapolitie.ro/upload/blog/Traseu_practic_-_aplicativ_Anexa.pdf si pe http://www.scoalapolitie.ro/traseu-aplicativ-detpag-42

• Câte locuri au fost scoase la Școala de Agenți de Poliție Vasile Lascăr Câmpina?
Pentru sesiunea 2020 au fost 765 de locuri, dintre care 22 pentru Romi și 10 pentru minorități.

• Care fost ultima medie de admitere în 2020 la Școala de Agenți de Poliție Vasile Lascăr Câmpina?
Ultima medie a fost de 71 de puncte, la candidații de etnie roma a fost de 53 de puncte și la minorități 60 de puncte.

Pornește aplicația, loghează-te și Succes la examen!

Afișez toate cele 7 rezultate

error: Content is protected !!