Termeni si conditii

Ultima actualizare: decembrie 2020
 1. Dreptul de autor a Studyplatform asupra informațiilor publicate pe site
 2. Serviciile oferite de Studyplatform pe site-ul Study Hub, politica de prețuri
 3. Plata serviciilor
 4. Livrarea serviciilor
 5. Garanția serviciilor
 6. Informații despre RETURUL serviciilor cumpărate
 7. Politica de confidentialitate
 8. Dispoziții finale

Site-ul www.StudyHub.ro, numit în continuare Study Hub, este proprietatea Studyplatform SRL, înregistrată în București, Sectorul 2, Strada COSTACHE CONACHI, Nr. 6, Bloc 5E, Scara A, Etaj 7, ap, 46, cod registrul comerțului J40/6976/25.06.2020, CUI/CIF: 42681676 și va fi numită în continuare Studyplatform.

Folosirea acestui site implică acceptarea termenilor și condițiilor de mai jos. Recomandăm citirea cu atenție a acestora. Studyplatform își asumă dreptul de a modifica aceste prevederi fără o altă notificare. Cea mai recentă versiune poate fi găsită accesând această pagină, numită “Termeni și condiții”

Studyplatform garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal (efectuarea de comenzi online, informare, accesul la materialele de instruire conform abonamentului achiziționat), pe site-ul Study Hub și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor companiei Studyplatform fără acordul prealabil scris al acesteia.

Dreptul de a crea o legatura web – link – către Study Hub este limitat, neexclusiv și revocabil, și este acordat atat timp cat nu aduce neajunsuri de orice fel pentru Studyplatform sau oricăruia dintre partenerii noștri, numai după obținerea în scris sau prin email a acordului nostru.

 1. Dreptul de autor a Studyplatform asupra informațiilor publicate pe site

Întregul conținut al site-ului Study Hub – imagini, texte, lecții, întrebări cu răspunsuri tip grilă, grafice, simboluri, elemente de grafică web, email-uri, scripturi, programe și alte date – este proprietatea Studyplatform și a furnizorilor săi și este apărat de Legea pentru protectia drepturilor de autor (legea nr. 8/1996) și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul Studyplatform a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare. Se permite folosirea site-ului Study Hub numai în limitele menționate în prezentul document.

 1. Serviciile oferite de Studyplatform pe site-ul Study Hub, politica de prețuri

Conținutul Study Hub (imagini, texte, lecții, întrebări cu răspunsuri tip grilă, grafice, simboluri, elemente de grafică web și alte date) este alcătuit prin colaborarea echipei Study Hub cu profesori cu un înalt grad profesional, medici și farmaciști rezidenți și alți profesioniști în domeniile respective. Facem eforturi continue (de la concepție până la publicare pe sit) de a elimina erorile de conținut. Pentru erorile semnalate de dumneavoastră ne asumăm doar responsabilitatea de a le remedia în cel mai scurt timp posibil.

Serviciile de instruire comercializate prin intermediul Study Hub se bazează pe informații originale, în conformitate cu tematica acreditată pentru fiecare domeniu în parte. Informațiile originale sunt completate de testele grilă care au fost date la examenele de admitere pentru fiecare domeniu în parte, în diferiți ani.

Studyplatform își rezervă dreptul de a-și selecta clienții. În urma plății unui abonament de acces, va fi generată o factură fiscală, conform legislației în vigoare.

Prețurile sunt prezentate sunt în lei și includ TVA (19%).

 1. Plata serviciilor

Plata serviciilor comandate de pe site-ul Study Hub se poate realiza prin card bancar.

 1. Livrarea serviciilor

Serviciile de instruire oferite de Study Hub pot fi accesate de către client imediat după efectuarea plății abonamentului. Perioada de accesare a serviciilor începe în momentul plății  abonamentului și se finalizează după numărul de zile prezentat la abonamentul cumpărat. Serviciile de instruire oferite de Study Hub pot fi accesate de către client de pe diferite echipamente, dar într-o singură instanță concurentă.

 1. Garanția serviciilor

Studyplatform garantează serviciile de instruire oferite prin site-ul Study Hub astfel:

 • erorile de conținut semnalate de către utilizatori vor fi analizate și corectate în cel mai scurt timp posibil;
 • perioada de nefuncționare a platformei Study Hub va fi adăugată la perioada de utilizare a fiecărui abonament aflat în derulare în momentul respectiv;
 1. Informații despre RETURUL serviciilor cumpărate

Clientul poate denunța unilateral contractul cu Studyplatform fără a invoca un motiv, într-o perioadă care nu poate depăși o treime din durata abonamentului și fără a depăși 14 zile. Termenul de denunțare a contractului se măsoară de la plata abonamentului. Denunțarea contractului trebuie făcută numai în scris, prin e-mail la adresa office@studyhub.ro

 1. Politica de confidențialitate

Studyplatform garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul său informatic. Aceste informații vor putea fi folosite de către Studyplatform pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, promoții, etc. Furnizarea datelor personale către Studyplatform nu implică obligativate din partea utilizatorilor iar aceștia pot refuza furnizarea acestor date în orice circumstanțe și pot solicita în mod gratuit ștergerea acestora din baza de date. Orice astfel de cerere/notificare în vederea ștergerii acestora din baza de date, se va data, semna și trimite de către persoana înscrisă în baza de date prin e-mail la adresa office@studyhub.ro, sau prin poștă la adresa: Strada COSTACHE CONACHI, Nr. 6, Bloc 5E, Scara A, Etaj 7, ap, 46, București, Sectorul 2.

Studyplatform se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți cu excepția operatorului de marketing direct. Datele personale vor putea fi însă transmise autorităților în drept să verifice tranzacțiile comerciale sau altor autorități în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

Datorită modului prin care datele cu caracter personal stocate de sistemul Study Hub sunt transmise pe cale electronică, Studyplatform nu poate fi făcută răspunzătoare în niciun fel de pierderea acestora sau de copierea informațiilor de către persoane neautorizate, prin folosirea de aparatură sau software de interceptare. La sesizarea utilizatorilor, Studyplatform va lua toate măsurile și va pune la dispoziție toate fișierele necesare organelor competente abilitate sa rezolve acest tip de infractiune.

Informațiile furnizate către Studyplatform sunt folosite numai în scopul pentru care au fost introduse (efectuarea comenzilor, trimiterea de mesaje personalului Studyplatform, abonarea la newsletter, etc.), conform legilor în vigoare. Studyplatform nu furnizează adresa dumneavoastra de e-mail unor terți, nu încurajează spam-ul, și nu face publice datele furnizate de clienții săi fără acordul explicit al acestora.

Studyplatform certifică faptul că va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulatie a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic, precum și a Ordonantei nr. 130/2000 privind protectia consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanta cu modificările ulterioare. Printre aceste drepturi se numară (enumerarea nu are un caracter limitativ):

 1. dreptul de a cere Studyplatform să vă confirme prelucrarea sau nu a datelelor Dumneavoastră personale, în mod gratuit;
 2. dreptul de a cere Studyplatform să rectifice, actualizeze, blocheze sau șterge, în mod gratuit, acele date furnizate a căror prelucrare nu este conformă dispozitiilor Legii nr. 677/2001;
 3. dreptul de a cere Studyplatform să înceteze, în mod gratuit, prelucrarea datelor Dumneavoastra personale;
 4. dreptul de a cere FUP să înceteze expedierea de mesaje promoționale.

Orice astfel de cerere/notificare se va data, semna și trimite de către persoana înscrisă în baza de date prin e-mail la adresa office@studyhub.ro sau prin poștă, la adresa: Strada COSTACHE CONACHI, Nr. 6, Bloc 5E, Scara A, Etaj 7, ap, 46, București, Sectorul 2. Study Hub folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află sub controlul nostru.

Studyplatform nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijentei utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale. Studyplatform nu poate fi făcut răspunzător în niciun fel pentru pierderea sau alterarea datelor personale stocate de Study Hub în scopul precizat în prezentul document.

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conținutul site-ului sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează site-ul Study Hub, va fi considerată o tentativă de fraudare a site-ului Study Hub și va pune în mișcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care au inițiat această acțiune.

Study Hub foloseste cookie-uri. Navigând în continuare, vă exprimați acordul pentru folosirea cookie-urilor. Află mai multe de aici

 1. Dispozitii finale

Orice altă problemă cauzată serviciile de instruire furnizate de Study Hub și care nu este deja tratată de nici un articol din prezentul document, se va soluționa pe cale amiabilă în termen de 30 de zile lucrătoare de la data sesizării în scris a problemei de către utilizator.

În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată romane sau unui organism de rezolvare a disputelor alternativ, agreat de ambele părți. Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții de Utilizare a site-ului Study Hub, clientul își asumă în totalitate consecințele ce decurg din folosirea în aceste condiții a site-ului.

error: Content is protected !!